* Quizá quisiste decir: sino

¿Lleva tilde sinó?

Warning
No hemos encontrado la palabra sinó en nuestro diccionario. Puede que no hayas situado la vocal tónica correctamente, no exista o no la tengamos registrada. La analizamos en cualquier caso.
ANÁLISIS SILÁBICO
si - nó

Palabra aguda que está formada por 2 sílabas. Se analiza el acento prosódico con vocal tónica en la "o".

CONCLUSIÓN

La palabra sinó, con vocal tónica en la "o", Lleva tilde.

Razón:

Las palabras agudas acabadas en 'n', 's' o vocal llevan tilde.

EJEMPLOS DE SINÓ CON TILDE

«Aleshores ja no només t’amoïnes estant despert, sinó també quan dorms.» —Albert Espinosa en El que et diré quan et torni a veure.

«Suposo que no només enterres el teu pare, sinó també la part que vas crear per agradar al teu pare.» —Albert Espinosa en El que et diré quan et torni a veure.

«Això no vol dir que em passés deu anys ingressat, sinó que vaig estar deu anys visitant diversos hospitals per guarir-me de quatre càncers: cama, cama (la mateixa que en el primer càncer), pulmó i fetge.» —Albert Espinosa en El món groc.

«Després tots m’haurien mirat com si no estigués bé del cap! Rick, allò de Nova Zelanda no té res a veure amb aquest reportatge! Aquí no es tracta de records, sinó d’un parell de bojos i un xarlatà que se serveix de la seva fantasia.» —Sarah Lark en Sota cels llunyans.

«Tot i així, no eren espectaculars, sinó que els colors i els paisatges fantàstics més aviat resultaven inquietants.» —Sarah Lark en Sota cels llunyans.

DICCIONARIO
En LlevaTilde se analizan palabras estén o no en el diccionario. El análisis se realiza según el acento prosódico que se señala en el paso anterior.
No se encontró en el diccionario. Quizá quisiste buscar:
sino
OTRAS PALABRAS

Aprende también en nuestras redes sociales

COMENTARIOS
Lleva Tilde Lleva Tilde
Copyright 2015 - 2021 Acilia Internet.