* Quizá quisiste decir: sino

¿Lleva tilde sinó?

Warning
No hemos encontrado la palabra sinó pronunciada con vocal tónica en la "o" en nuestro diccionario. Puede que no hayas situado la vocal tónica correctamente, que no exista o que no la tengamos registrada. La analizamos en cualquier caso.

ANÁLISIS SILÁBICO

si - nó

Palabra aguda que está formada por 2 sílabas. Se analiza el acento prosódico pronunciada con vocal tónica en la "o".

CONCLUSIÓN

La palabra sinó, pronunciada con vocal tónica en la "o", Lleva tilde.

Razón:

Las palabras agudas acabadas en 'n', 's' o vocal llevan tilde.

EJEMPLOS DE SINÓ CON TILDE

«Aleshores ja no només t’amoïnes estant despert, sinó també quan dorms.» —Albert Espinosa en El que et diré quan et torni a veure.

«Suposo que no només enterres el teu pare, sinó també la part que vas crear per agradar al teu pare.» —Albert Espinosa en El que et diré quan et torni a veure.

«Això no vol dir que em passés deu anys ingressat, sinó que vaig estar deu anys visitant diversos hospitals per guarir-me de quatre càncers: cama, cama (la mateixa que en el primer càncer), pulmó i fetge.» —Albert Espinosa en El món groc.

«Després tots m’haurien mirat com si no estigués bé del cap! Rick, allò de Nova Zelanda no té res a veure amb aquest reportatge! Aquí no es tracta de records, sinó d’un parell de bojos i un xarlatà que se serveix de la seva fantasia.» —Sarah Lark en Sota cels llunyans.

«Tot i així, no eren espectaculars, sinó que els colors i els paisatges fantàstics més aviat resultaven inquietants.» —Sarah Lark en Sota cels llunyans.

DICCIONARIO

En LlevaTilde se analizan palabras estén o no en el diccionario. El análisis se realiza según el acento prosódico que se señala en el paso anterior.
No se encontró en el diccionario. Quizá quisiste buscar:
sino

OTRAS PALABRAS


Aprende también con el libro de Llevatilde

Libro de Llevatilde

Aprende también en nuestras redes sociales

COMENTARIOS

Lleva Tilde Lleva Tilde
Copyright 2015 - 2023 Marcos Labad Díaz.